ЗИЗИ - ЗЕЛЕНЧЕНКО ООД
Понеделник, 19 Април 2021
Продукти: Отопление
Отопление
Продукти: Газификация
Газификация
Продукти: Климатизация
Климатизация
Продукти: Соларни инсталации
Соларни инсталации
НАЧАЛО ЗА ФИРМАТА ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ ПРОДУКТИ ПРОМОЦИИ КОНТАКТИ
НОВИНИ

„ЗИ ЗИ - ЗЕЛЕНЧЕНКО” EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0125-C01

05.07.2020

ЗИ ЗИ - ЗЕЛЕНЧЕНКО” EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0125-C01 по...

ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКОЕООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на работно облекло и лични предпазни средства (ЛПС)

24.02.2017

              Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на        ...

Публично съобщение

17.01.2017

           ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКО ЕООД оповестява публично съобщение за набиране...

Публично съобщение

17.01.2017

           ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКО ЕООД оповестява публично съобщение за набиране...

Публично съобщение

17.11.2016

           ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКО ЕООД оповестява публично съобщение за набиране...

„ЗИ ЗИ - ЗЕЛЕНЧЕНКО” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

13.09.2016

                    „ЗИ...

ЕРАТО с нова самопочистваща горелка

15.10.2013

Новата пелетна горелка GPsc е с т.нар. механично самопочистване, което е най-ефективният метод за почистване....

Адиабатното охлаждане - COP 50 !!! (до 50 kW охлаждаща можност с 1kW консумирана ел.енергия)

07.08.2012

Измерената днес по обяд температура във Варна от 38°С и относителна влажност от едва 16% показва, че...

Адиабатното охлаждане - COP 50 !!! (до 50 kW охлаждаща можност с 1kW консумирана ел.енергия)

07.08.2012

Измерената днес по обяд температура във Варна от 38°С и относителна влажност от едва 16% показва, че...

10 зелени технологични иновации

16.02.2012

  10 зелени технологични иновации, които могат да променят света Ключа е във...

Термопомпи - Нови тенденции

16.02.2012

  Термопомпи - Нови тенденции Термопомпи - Нови тенденции в нискоемисионното битово...

Какво е биомаса?

09.01.2012

Терминът "Биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата се...

Адиабатното охлаждане - COP 50 !!! (до 50 kW охлаждаща можност с 1kW консумирана ел.енергия)

Измерената днес по обяд температура във Варна от 38°С и относителна влажност от едва 16% показва, че прогнозите на учените, че в България климатът ще премине към субтропичен до 2050г. може да се сбъднат и то много по-скоро. При тези показатели на въздуха използването на адиабатни охладители е изключително ефективно.

Адиабатното охлаждане е добре познато  в районите с по-сух климат, като един много ефективен начин за получаване на огромни количества охладен свеж въздух, без използването на фреони и компресор. При този тип охладители, за разлика от климатиците хладилният агент е чиста вода. Водата се изпарява при нормални условия като отнема от горещия въздух температура от порядъка на 10-20 градуса. Това става с минимална консумация на енергия.

Охлаждането чрез изпарение на вода има редица предимства спрямо конвенционалното охлаждане:

- Температурата на въздуха на изхода от адиабатните охладители варира спрямо параметрите на външния въздух, но в повечето случаи е не по-малко от 20°С. За сравнение конвенционалните климатици подават в помещението въздух с температура под 10°С, което е вредно за здравето.

- Охлаждането чрез изпарение на вода може да става при отворени врати и прозорци, като 100% от охладения въздух е свеж и филтриран. По този начин се предотвратява развитието на болестотворни бактерии и вируси в помещенията. Изключително подходящо е за помещения, където се събират много хора (конферентни зали, киносалони, спортни зали и др.) и осигуряването на достатъчно свеж въздух е задължително. Друго приложение на изпарителните охладители са производствени помещения, в които се отделят големи количества топлина от производственото оборудване и процеси, както и такива с отделяне на вредни пари и газове.

- Охлаждане на открити площи - Там, където конвенционалните системи за климатизация са безсилни - Адиабатните охладители се справят без затруднение. Охлаждане на тераси, тенти, палатки, както и зоново охлаждане.

- Консумацията на енергия е незначителна.

Пример: 

При измерена температура по сух термометър td=38°С и относителна влажност ф=16% - температурата по мокър термометър tw=19? 

Δt=td-tw=19?, плътност на изходящия въздух ρ=1.2kg/m3, ефективност на изпарението η=80%, Дебит на охладения въздух L=10 000 m3,

специфичен топлинен капацитет на въздуха Cp=1.04 kJ/kg

Охлаждащата мощност получаваме по формулата: S=L×ρ×Cp×η×Δt  

 

 =10000 m³/h×1.2kg/m³×1.04×0.8×19?
 =2.78m³/s×1.2kg/m³×1.04kJ/kg.k×0.8×19K
 =52.74KW
 
Адиабатен охладител с такъв дебит на охлаждания въздух има консумация на ел.енергия около 1kW.


от 07.08.2012